Hungarian English

Address: 7th floor, 47-49. Madarász Viktor street, 1138 Budapest, Hungary, - I. Madarász office building | E-mail: info@versysclinics.com | Telephone: +36 1 799 5120, +36 30 332 0670

A meddőségről általában

Magyarországon elhúzódó népesedési válság van, amely az 1960-as években kezdődött, s amelyet a rendszerváltás gazdasági és társadalmi velejárói, a globalizáció még jobban elmélyítettek.

A XX. század utolsó évtizedében, életmódunk jelentős megváltozásával – információrobbanás, gyorsuló környezet – erőteljesebbé váltak azok a hatások, amelyek az egyénekkel szemben egyre komolyabb kihívásokat támasztottak a változások adaptálásában, az alkalmazkodóképesség tekintetében.

A családi környezet és az iskolarendszer csak részben képes a fiatalokat felkészíteni a kihívások leküzdésére, így a társadalom tagjainak egyre nagyobb hányadánál találkozunk mentális problémákkal, a krónikus stressz különféle szimptómáival, amelyek már konkrét fizikai tünetek formájában és egyre gyakrabban orvosi kezelést igénylő megbetegedésekben teljesednek ki. A stressz által okozott megbetegedések egyik, talán legfontosabb területe a meddőség, amely társadalmi szinten is súlyos problémákat okoz.

Az „egészséges társadalom” megvalósításának ideája a fenti körülmények között egyre inkább ráirányítja a figyelmet arra, hogyan lehet biztosítani az egészséges reprodukciót, hogyan lehet felkészíteni a leendő szülőket az egészséges utódok nemzésére.

Magyarországnak – hasonlóan más európai országhoz – szembe kell néznie a népesség csökkenésének és idősödésének egyre nyomasztóbb problémájával, amelynek hosszú távon igen súlyos gazdasági következményei is vannak.

A következő tényezők játszanak jelentősebb szerepet a népesség csökkenésében:

 • alacsony születésszám;
 • magas abortuszszám;
 • a meddő párok számarányának növekedése;
 • elöregedő társadalom.
 • A problémakör teljes és átfogó rendezése hosszú távú és komplex feladat, és ebben jelentős szerepet játszik a meddőség gyógyítása és az erre irányuló kutatások is.

A népesedési mutatókat negatív irányban befolyásolja pédául azon betegségek gyakoriságának növekedése, melyeket a meddőség kialakulásában szerepet játszó organikus és funkcionális okok magyarázhatnak (pl.: endometriózis, OAT szindróma stb.).

A reprodukciós orvostudomány fejlődésével, új technikai megoldásokkal ( ICSI, SMART, AHA), a gyógyszeripar fejlődésével (GnRH analógok, GnRH antagonisták, rekombináns géntechnológiával készült FSH, preimplantációs genetikai vizsgálatok elérhetősége stb.) a meddőség problematikája egyre inkább megoldhatóvá válik.

Az IVF-kezelések növekedésének legfőbb okai:

 • A meddő páciensek számának fokozatos emelkedése
 • A gyermekvállalás időpontjának kitolódása
 • A társadalom általános reprodukciós egészségének romlása
 • Az életminőség romlása
 • A kezelés elérhetősége, ezzel kapcsolatos ismeretek terjedése
 • A kezelés OEP-támogatottsága
 • Új technikák és kezelési lehetőségek bevezetése
 • Új hatású gyógyszercsoportok piacra kerülése
 • A kezelések sikerességének emelkedése
 • Csökkenő reproduktív egészség
 • Az általános trendnek megfelelően a spermiumszám, a spermium mennyiségi, minőségi romlása
 • Genetikai szűrővizsgálatokra való igény
 • Endometriózis, petevezető faktor számának növekedése
 • A fertőző betegségek számának növekedése (STD, AIDS)
 • A géntechnológiával kapcsolatos ismeretek növekedése, jogi szabályozása

Általános tendencia, hogy az elmúlt években fokozatosan növekedett a gyermekre vágyó és gyermeket vállaló nők életkora. Az individualizálódás, a házasság és a család intézményével szembeni fenntartások, a házasságon kívüli együttélési formák népszerűvé válása, a párkapcsolatok stabilitásának csökkenése, az egyedül élő nők számának növekedése erőteljesen befolyásolja, hogy a gyermekvállalás egyre későbbre tolódik. A magasabb életkor mellett növekszik a fogamzást megelőző speciális nőgyógyászati beavatkozást igénylő esetek száma, az „érettebb” korban bekövetkező terhességnek és szülésnek jóval nagyobbak a kockázatai. Ugyanakkor a fejlett társadalmakra jellemző, hogy a megalapozottabb egzisztenciával rendelkező leendő szülők jelentős része hajlandó és képes is nagyobb anyagi terhet vállalni a biztonságos feltételek között lezajló fogamzás, terhesség és szülés érdekében.

Sign-up for newsletter

I understand to voluntarily provide access to Versys Clinics - Human Reproduction Institute Ltd. to all of the above mentioned personal data and I expressly provide consent to their processing of these data in the aim of sending newsletters until withdrawal. Data is handled by Versys Clinics in accordance with applicable laws and data protection regulation.

I have read and accepted the Privacy Notice.