Hungarian English

Address: 7th floor, 47-49. Madarász Viktor street, 1138 Budapest, Hungary, - I. Madarász office building | E-mail: info@versysclinics.com | Telephone: +36 1 799 5120, +36 30 332 0670

ÁNTSZ kutatási engedély

Határozat
(összefoglalás)

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási szerve (a továbbiakban Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv) a Versys Clinics Humán Reprodukciós Intézet Kft. mint megbízó kérelmére a „Rosszindulatú daganatos betegségek gonadotoxikus kezelése kapcsán alkalmazott, petefészekszövet-fagyasztással végzett fertilitás prezerváció hatékonyságának és biztonságának vizsgálata” című emberen végzett orvostudományi kutatás végzésére engedélyt adott.

Ügyiratszám: V-R-021/02529-11/2013

Kutatás várható időtartama: jogerőre emelkedéstől számítva 3 év

Kutatásba bevonni kívánt résztvevők száma, életkora: 20, 38 éves kort be nem töltött nő.

Az eljárásban az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottsága kimondta, hogy a meghatározott feltételek betartása mellett a kutatási tervet szakmai és etikai szempontból a Bizottság megfelelőnek tartja.

Sign-up for newsletter

I understand to voluntarily provide access to Versys Clinics - Human Reproduction Institute Ltd. to all of the above mentioned personal data and I expressly provide consent to their processing of these data in the aim of sending newsletters until withdrawal. Data is handled by Versys Clinics in accordance with applicable laws and data protection regulation.

I have read and accepted the Privacy Notice.