Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/versys/english.versysclinics.com/templates/gk_box/lib/menu/GKBase.class.php on line 114
Kutatási protokoll
Hungarian English

Address: 7th floor, 47-49. Madarász Viktor street, 1138 Budapest, Hungary, - I. Madarász office building | E-mail: info@versysclinics.com | Telephone: +36 1 799 5120, +36 30 332 0670

Kutatási protokoll

1. A KUTATÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

Általánosságban, a programban minden olyan páciens részt vehet, akinek malignus betegségéből kifolyólag a termékenysége veszélyben van, ezért a termékenység megőrzése/későbbi helyreállítása indikált. Ez alól azonban szigorú kivételt jelentenek az ovarium malignitással rendelkező páciensek. A programban részt vevő betegek számos indikációval érkezhetnek: mellrák, méhnyakrák, leukémia, lymphoma, sarcoma, endometrium karcinóma, illetve csontvelő-transzplantáció szerepel a leggyakoribb okok között a nemzetközi szakirodalom szerint, de egyéb malignus megbetegedéssel is a programba irányíthatók lehetnek a páciensek a kemo- és radioterápia megkezdése előtt. A programot az autoimmun betegségben, Turner-szindrómában és egyéb jóindulatú, de petefészek-roncsoló hatású betegségben (pl. endometriózis) szenvedőknek is fel lehet ajánlani, klinikai kutatásunk azonban csak a malignus indikációval rendelkező páciensekre irányul.
Azokban az esetekben, amikor az alapbetegségből adódóan felmerül az ovarium áttét lehetősége, ezt szigorúan ki kell zárni, mielőtt valaki a petefészekszövet-fagyasztási programba kerül.

A páciensek életkora a programba való belépéskor fontos szempont, mivel a petefészek rezerv kapacitása az életkorral lineárisan csökken. 36 éves kor felett a tüszők pusztulása kifejezettebbé válik, ezért a petefészekszövet fagyasztása előrehaladott életkor esetén nem ajánlott, mivel a csökkent follikulus rezerv miatt valószínűleg nem vezet eredményhez.

2. BEVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

2.1 Általános beválasztási kritériumok

 • Életkor: A program 38 éves korukat még be nem töltött nőknek ajánlott.
 • ECOG Performance Status: 0. Az ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) egy, a tumoros betegek általános állapotát leíró rendszer, melyben a betegeket teljesítményük szerint osztályozzák. A programba való beválasztás egyik feltétele a lehető legalacsonyabb (nulla) ECOG pontszám, azaz a páciens csak akkor vehet részt a programban, ha teljesen aktív, bármiféle korlátozás nélkül látja el a funkcióit.
 • Tájékozott beleegyezés: a részt vevő pácienseknek a betegbeleegyező nyilatkozatot alá kell írniuk (18 évnél fiatalabbak esetében szülő vagy törvényes képviselő által aláírt beleegyező nyilatkozat szükséges). A program résztvevőinek tisztában kell lenniük azzal, hogy a petefészekszövet-fagyasztási program kísérleti fázisban van, ily módon nem jelent garanciát a petefészek-funkció visszaállítására. Tisztában kell lenniük továbbá az eljárás összes előnyével és hátrányával, veszélyeivel is, valamint azzal, hogy magyarázat nélkül, bármikor visszavonhatják beleegyezésüket a programban való részvételre.
 • Megfelelő petefészek-működés: a program résztvevőjének bizonyítottan megfelelő petefészek-működéssel és/vagy annak lehetőségével kell rendelkezznie a rákterápia megkezdése előtt.

2.2 A petefészekszövet eltávolítását megelőző beválasztási kritériumok

 • Terápiás terv: az alkalmas páciensek olyan sebészeti, kemo-, radioterápiás vagy gyógyszeres kezelésen kell, hogy keresztülessenek – egy bizonyos, malignus betegség kezelése vagy megelőzése céljából –, amely nagy valószínűséggel a petefészek működésének tartós és teljes leállását eredményezi, vagy betegségükből eredően az egy- vagy mindkét oldali petefészek sebészeti eltávolítása javasolt (pl. BRCA génmutáció esetén preventív oophorectomia).
 • A páciensek újonnan diagnosztizált vagy visszatérő malignitással is alkalmasak lehetnek a programban való részvételre; abban az esetben azonban, amennyiben a pácienst már kezelték korábban az adott betegséggel, csak akkor léphet be a programba, ha olyan korábbi terápiában nem részesült, mely ismerten tartós és teljes petefészekszövet-károsodást okoz, illetve ha igazoltan jól működő petefészekkel rendelkezik.
 • A beválasztás kritériuma a szövettani vizsgálattal (is) igazolt malignus alapbetegség. A klinikai kísérlet nem-malignus indikációval történő fertilitás prezervációt igénylő pácienseket nem involvál a kutatásba.
 • A daganatos alapbetegség miatt elvégzett staging vizsgálatok I-III. stádiumú betegséget igazolnak.
 • A kezelőorvos (onkológus) írásbeli nyilatkozata arról, hogy a beteg általános állapota nem növeli a sebészeti beavatkozással és anesztéziával járó általános kockázatokat, valamint a beteg onkológiai kezelését a programban való részvétel nem befolyásolja. Amennyiben a programban való részvétel miatt az onkológiai terápia halasztást szenved, azt a kezelő onkológusnak jóvá kell hagynia, és nyilatkoznia kell arról, hogy a halasztás nem befolyásolja a terápia kimenetelét.
 • Onkofertilitás Bizottsági Vélemény: a Versys Clinics – Humán Reprodukciós Intézet onkofertilitás munkacsoportjának egybehangzó írásos véleménye arról, hogy a beteg alkalmas a programban való részvételre. A bizottság minden esetben kockázatelemzést végez (a legfrissebb szakirodalmi adatok alapján) az adott tumortípusnál az esetek bevonása előtt a magas kockázatúak kizárására.

2.3 A petefészekszövet reimplantációját megelőző beválasztási kritériumok

 • A petefészekszövet eltávolítását követően az eltávolított szövetrész egy darabjának azonnali fixálása és hisztológiai vizsgálata tumorsejtek jelenlétére; a petefészekszövet tumormentességének igazolására kiállított patológiai vélemény szükséges a lefagyasztott és fagyasztva tárolt szövetdarabok visszaültetése előtt.
 • Termékenységi kor: a fagyasztva tárolt petefészek szövet – amennyiben visszaültetésének célja a termékenység helyreállítása – kizárólag a menopauza bekövetkeztéig ültethető vissza, tehát a beteg termékenységi korának lejárta után az nem hosszabbítható meg semmilyen esetben sem.
 • A petefészekszövet reimplantációját megelőzően teljes tumormentesség igazolása a betegben PET-CT segítségével a reimplantációt megelőző 28 napon belül. Szükséges még a kezelést végző onkológus írásbeli nyilatkozata arról, hogy a beteg a petefészekszövet reimplantációjára alkalmas.
 • Onkofertilitás Bizottsági Vélemény: a Versys Clinics – Humán Reprodukciós Intézet onkofertilitás munkacsoportjának egybehangzó írásos véleménye arról, hogy a beteg alkalmas a programban való részvételre.

3. KIZÁRÁSI KRITÉRIUMOK

3.1 Általános kizárási kritériumok

 • Azon páciensek, akik az általános beválasztási kritériumoknak nem felelnek meg (azaz 38. életévüket betöltötték a programba való tervezett belépés idején, ECOG Performance Status-uk > 0, nem írták alá a tájékoztatott beleegyezést, illetve az előzetes vizsgálatok alapján nem rendelkeznek megfelelő petefészekszövet-kapacitással, így a programban való részvétel nem vezetne eredményre).
 • Korai menopauza – azon páciensek, akik életkoruk alapján megfelelnének, de a petefészek rezerv vizsgálatai korai menopauzát, idő előtti petefészek-leállást igazolnak, nem vehetnek részt a programban.
 • Ha a tájékozott beleegyezés adása valamilyen okból nem lehetséges (a páciens pszichológiai, pszichiátriai vagy egyéb állapota nem teszi lehetővé a tájékozott beleegyezés adását), a beteget ki kell zárni a klinikai kísérletből.
 • Ismert, igazolt HIV, Hepatitis B, Hepatitis C infekció, illetve bármely olyan fertőző megbetegedés, amely reinfekció veszélyével járhat az eljárás kivitelezése során.

3.2 A petefészekszövet eltávolítását megelőző kizárási kritériumok

 • Olyan malignus alapbetegség, mely a tumoros staging során IV-es stádiumú megbetegedés fennállását valószínűsíti, illetve olyan előrehaladott stádiumú, áttétes daganatos betegség, amelyben komplett remisszió elérése az onkológiai kezelésektől előreláthatólag nem várható.
 • Az eljárást technikailag lehetetlenné tevő nőgyógyászati daganatos betegség.
 • Primer petefészektumor, illetve petefészek áttétes daganatos megbetegedése.
 • Azon páciensek, akik alapbetegsége és egészségi állapota szignifikánsan rontja az anesztézia és a sebészet általános rizikófaktorait, akiknél a sebészeti beavatkozás kifejezetten kontraindikált, illetve akik nem kaptak engedélyt kezelő orvosuktól, hogy részt vegyenek a programban, kizárandók.

3.3 A petefészekszövet reimplantációját megelőző kizárási kritériumok

 • A test bármely részében aktív tumorszövet jelenléte, áttétes betegség fennállása (amennyiben a PET-CT nem mutat komplett remissziót, a petefészekszövet nem kerülhet visszaültetésre).
 • A reimplantálandó petefészekszövetben szövettani vizsgálattal igazolt malignus propagatio.
 • Ha a közeljövőben a beteg előreláthatólag bármilyen onkológiai kezelésre szorul majd (ideértve a sebészi, kemo-, sugár-, hormon- és biológiai terápiákat egyaránt).

4. A VIZSGÁLATBÓL TÖRTÉNŐ IDŐ ELŐTTI KILÉPÉS KRITÉRIUMAI

Minden vizsgálati személynek joga van a vizsgálatban való részvételét bármikor, akár szóban is felfüggeszteni, anélkül, hogy elhatározását megindokolná. A vizsgálatból való kilépés miatt a betegeknek hátránya nem származhat a további orvosi ellátás során. A beteget fel kell világosítani, hogy a kilépést követően ellenőrző vizsgálatokon továbbra is részt vehet.

Saját elhatározásán túl a beteget ki lehet vonni a vizsgálatból súlyos vagy a beteg által nem tolerálható tünetek fellépése esetén, illetve klinikai állapotának jelentős rosszabbodása esetén. Amennyiben a vizsgálat során a betegnél olyan tünet, betegség, állapot jelentkezik, amely a vizsgálatba való bevonását egyébként meggátolta volna (lásd Kizárási kritériumok), a beteget azonnal ki kell vonni a vizsgálatból. A vizsgálatból való kivonás okát rögzíteni kell.

5. A VIZSGÁLAT IDŐ ELŐTTI BEFEJEZÉSÉNEK KRITÉRIUMAI

A nyert adatok felülvizsgálata, interim analízis végzése a vizsgálat idejében egy meghatározott betegszám (10 beteg) elérésekor történik, miután döntünk a vizsgálat esetleges idő előtti befejezéséről. Mivel az intervenció nem lehet toxikus, és csak a sebészeti beavatkozással járó általános szövődményeket hozhatja, a befejezés mérlegelése az intervenció hatékonysága alapján történik majd. Amennyiben szignifikáns eredményt az autotranszplantációval nem sikerül elérni az első 10 beteg esetében, és a petefészek működése egyik esetben sem áll vissza – tehát a vizsgálat nem hozza az elvárt eredményt – a vizsgálatot befejezzük.

6. A VIZSGÁLAT FINANSZÍROZÁSA

A vizsgálatba részt vevő betegek ellátásának a klinikai vizsgálat keretében felmerülő összes költségét teljes egészében a Versys Clinics – Humán Reprodukciós Intézet fedezi.